Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De rente zal wellicht kunnen dalen waardoor de hypotheekrente daalt
  Dit zijn de munten bankbiljetten en het girale geld
  Op het volgende scherm tonen wij u de aanbieders met de hoogste spaarrente

Geld dreigt duurder te worden

Geld duur Europa is uit de recessie geklauterd, maar echt geweldig gaat het nog niet. Wat zijn de kansen en bedreigingen voor onze economie?

Door Paul van der Kwast

Wat is het probleem met de rente?

De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijnleningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kán de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt. Dat is een andere manier om te zeggen dat de rente de komende tijd waarschijnlijk zal gaan stijgen.

Waardoor is de rente historisch gezien zo laag?

De rente komt tot stand door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. Het aanbod is groot doordat beleggers sinds de beurscrash van 2001 heel voorzichtig zijn geworden. In plaats van in aandelen stopten zij de afgelopen jaren hun vermogen liever in leningen, vooral in de vorm van obligaties, en dat drukte de rentestand. Daarnaast was de inflatie laag, en een lage inflatie – of beter: de verwachting dat de inflatie laag blijft – leidt meestal tot een lage rente. Het omgekeerde geldt uiteraard bij hoge inflatieverwachtingen.

Wat betekent een hogere rente voor de economie?

Een hogere rente is een rem op de net weer op gang komende investeringen van bedrijven en is bovendien slecht voor de huizenmarkt. Hoe dramatisch een hogere rente kan uitpakken, bleek begin jaren tachtig. De rente steeg toen tot meer dan twaalf procent. Het gevolg: de huizenprijzen kelderden met gemiddeld 35 procent en veel bedrijven gingen failliet. Die twaalf procent is momenteel zeer onwaarschijnlijk, maar je moet die zaken relatief zien. Een rentestijging van de huidige 3,5 naar 4,5 procent is in absolute termen slechts een procentje, maar voor debiteuren betekent het eenzelfde percentuele lastenverzwaring – met eenderde – als de stijging van negen naar 12,5 procent tussen 1978 en 1980.

Waardoor zou de rente plotseling gaan stijgen?

Vanwege veranderende vraag- en aanbodsverhoudingen. Hoe meer er wordt gespaard, des te meer geld hebben banken beschikbaar om uit te lenen, en des te lager is de rente. Maar consumenten zijn de afgelopen jaren wereldwijd juist steeds minder gaan sparen. Dat betekent dat banken minder geld kunnen uitlenen. Dat is niet erg als de vraag naar geld navenant daalt, maar die zal de komende tijd eerder stijgen dan dalen. De vraag naar leningen was de afgelopen jaren vrij gering, omdat veel bedrijven hun schulden juist aflosten. Maar als de economie verder aantrekt, wat wel in de lijn der verwachtingen ligt, zullen bedrijven weer meer geld willen lenen, waardoor de rente omhoog gaat.

Een ander risico is de inflatie. De olieprijs is sinds 2003 bijna verdubbeld, en ook de prijzen van de meeste andere belangrijke grondstoffen, zoals ijzererts, koper en aluminium, zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. Vroeg of laat moet zich dat vertalen in hogere productprijzen. En nu de recessie definitief achter ons ligt, zullen de lonen de komende tijd wel weer wat sneller omhoog gaan. Wat kan leiden tot een hogere inflatie en een hogere rente.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.