Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Bekijk de laagste rentes uit een vergelijking van meer dan 30 geldverstrekkers
  Voor de actieve belegger in aandelen opties warrants
  Corus valt na een maandenlange strijd in Indiase handen

Hypotheekrenteaftrek Standpunten

Hypotheekrenteaftrek Standpunten Zoveel mensen, zoveel meningen. Helaas hebben we moeten constateren dat feiten die mensen aandragen niet altijd juist of volledig zijn en dat plannen of suggesties niet altijd goed worden onderbouwd. Dat blijkt maar weer wanneer we de argumenten voor en tegen de hypotheekrenteaftrek op een rijtje zetten. Oordeel zelf.

Argumenten tegen hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek is slecht voor de marktwerking. De balans tussen vraag en aanbod op de huizenmarkt wordt verstoord en daardoor drijft de aftrek de huizenprijzen te hoog op.

Starters zijn de dupe van de hypotheekrenteaftrek. Door de hoge huizenprijzen kunnen starters een koopwoning niet of nauwelijks betalen. Dit terwijl de regeling juist in het leven is geroepen om eigen woningbezit te stimuleren.

Mensen met hoge inkomens profiteren het meest van de hypotheekrenteaftrek. Zij trekken hogere hypotheekbedragen af, tegen een hoger belastingtarief. De huidige regeling is dus niet eerlijk.

De huidige regeling stimuleert woningbezitters om een zo hoog mogelijke hypotheek op te nemen, omdat dit fiscaal aantrekkelijk is. Ook financiering uit eigen middelen wordt niet gestimuleerd.

De aftrek is een grote kostenpost voor de Nederlandse schatkist.

Nederland is het enige land in Europa met deze regeling.

De hypotheekrenteaftrek wordt door veel mensen ‘oneigenlijk’ gebruikt. Men neemt hogere hypotheken

Argumenten voor hypotheekrenteaftrek
De stijging van de woningprijzen komt ook doordat het aantal nieuwbouwwoningen sterk gedaald is. Minder aanbod leidt automatisch tot een hogere vraag en dus hogere prijzen.

Bij afschaffing van de aftrek zullen de woningen sterk in waarde gaan dalen, met alle economische gevolgen vandien. Mensen zullen minder snel gaan verhuizen en daardoor gaat de woningmarkt op slot.

Mensen die een woning huren worden ook door de overheid financieel ondersteund middels de huursubsidie.

Als de aftrek wordt beperkt, daalt het eigen woningbezit. Dit is nadelig voor de economie. Bovendien vormt voor veel mensen de eigen woning een deel van hun oudedagsvoorziening.

De overdrachtsbelasting moet allereerst aangepakt worden. Bij aankoop van een (andere) woning betaal je 6% overdrachtsbelasting. Deze 'verhuisboete' beperkt de doorstroming op de huizenmarkt. En dat is nadelig voor starters.

De problemen op de huizenmarkt zijn pas de laatste 10 jaar sterk toegenomen, terwijl de hypotheekrenteaftrek al 35 jaar bestaat.

De aftrek van hypotheekrente is een onderdeel van een heel stelsel van regels rondom de eigen woning en dient daarom ook niet als een los onderdeel te worden benaderd.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.