Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De variabele rentevoet die periodiek wordt herzien
  Vraag een vrijblijvende offerte of maak een afspraak met een Immotheker in je buurt
  Er is voor gekozen om per type gulden een afbeelding op te nemen

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.

De hypotheekrenteaftrek was ooit bedoeld als maatregel om het kopen van een eigen huis te stimuleren. Maar de laatste jaren zeggen steeds meer vertegenwoordigers van universiteiten, banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is. Het zou de huizenprijzen opdrijven, waarvan starters de dupe zijn.

Bovendien profiteren mensen met hoge inkomens het meest van de hypotheekrenteaftrek, omdat zij meer hypotheekrente aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Voorstanders van de huidige regeling vrezen dat de economie instort als de aftrek wordt afgeschaft.

Heel lang vonden de politieke partijen het linke soep om de regeling zelfs maar ter discussie te stellen, want 54% van de totale woningvoorraad in Nederland is eigen bezit. De meeste kiezers hebben dus groot belang bij die hypotheekrenteaftrek. Alle partijen hebben intussen wel een standpunt ingenomen, maar de integrale en samenhangende aanpak van het probleem ontbreekt.

Als je een hypotheek hebt afgesloten voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, dan mag je de kosten en rente van de hypotheek aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je - alles bij elkaar genomen - dus minder belasting te betalen.

De hoogte van deze 'aftrekpost' verschilt per persoon. Het is namelijk afhankelijk van de hoogte en rente van je hypotheek en van de waarde van de woning.

Hoe werkt het?
Als je een eigen woning hebt, heb je daar niet alleen kosten van. Er zijn ook opbrengsten waar je rekening mee moet houden.

Opbrengsten
Een voorbeeld van opbrengsten uit je eigen woning is in ieder geval het eigenwoningforfait. Dit is een waarde die de belastingdienst toekent aan het woongenot dat je als eigenaar van een woning beleeft. Het woongenot wordt gezien als 'inkomen in natura'. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de waarde van je huis. Hoe duurder de woning, hoe hoger het bedrag.

Kosten
Bepaalde kosten mag je juist aftrekken van de belasting. Sommige van deze kosten maak je bij de aanschaf van een eigen huis: de afsluitprovisie, de kosten van het opstellen van de hypotheekakte, de taxatiekosten en de kosten voor de aanvraag NHG. Andere kosten, zoals de hypotheekrente die je moet betalen, kan je - uitzonderingen daargelaten - elk jaar opnieuw aftrekken.

Alles bij elkaar
De opbrengsten en kosten van een eigen woning vallen alle in een bepaalde belastingcategorie (box 1), waar ook je inkomen, uitkering of pensioen in valt. Je telt dus als het ware al je inkomsten (waaronder het eigenwoningforfait) bij elkaar op en trekt daar al je kosten (waaronder de hypotheekrente) van af. Over wat per saldo overblijft, betaal je vervolgens belasting. Ook dit verschilt per persoon, want 'box 1' kent een oplopend belastingtarief, van 34 tot 52 procent. Hoe groter het bedrag waar je belasting over moet betalen, hoger het tarief waar je in valt.

En daar gaat het om...
De discussie in de politiek en ook daar buiten gaat momenteel om de mogelijkheid die hypotheekrente af te trekken. De hypotheekrenteaftrek zorgt er voor dat mensen met een eigen woning minder belasting hoeven te betalen. Wanneer deze regeling zou worden afgeschaft, zullen mensen met een eigen woning dus meer belasting moeten gaan betalen, wat al snel honderden euro's per maand kan schelen in wat je per maand te besteden hebt.

Omdat meer dan de helft van de woningvoorraad in Nederland in eigen bezit is, zouden veel mensen de gevolgen van een eventuele afschaffing direct voelen in hun portemonnee. En dat maakt de discussie al vele jaren erg beladen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.